CCC认证

您的位置:首页 >> 业务服务 >> CCC认证

服务范围

2015-04-28|来自:|发布:

序号

产品种类

认证依据标准

实施规则和实施细则

安全标准

电磁兼容标准

1

电风扇

GB4706.1

GB4706.27

GB4343.1

GB17625.1

CGC-C07-01:2017C 强制性产品认证实施细则 家用和类似用途设备

2

家用电动洗衣机

GB4706.1

GB4706.24

GB4706.20(适用时) GB4706.26

GB4343.1

GB17625.1

3

电热水器类-储水式热水器

GB4706.1

GB4706.12

GB4706.32(适用时)

/

电热水器类-快热式热水器

GB4706.1

GB4706.11

/

4

室内加热器

GB4706.1

GB4706.23

/

5

真空吸尘器

GB4706.1

6GB4706.7

GB4343.1

GB17625.1

6

皮肤及毛发护理器具

GB4706.1

GB4706.15

GB4343.1

GB17625.1

7

电熨斗

GB4706.1

GB4706.2

GB4343.1

GB17625.1

8

电磁灶

GB4706.1

GB4706.29

(或GB4706.14

GB4706.22

/

9

电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具)

GB4706.1

GB4706.14

/

10

电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械))

GB4706.1

GB4706.30

/

11

微波炉

GB4706.1

GB4706.21

/

12

电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具)

GB4706.1

GB4706.22

/

13

吸油烟机

GB4706.1

GB4706.28

/

14

液体加热器

GB4706.1

GB4706.19

/

冷热饮水机

GB4706.1

GB4706.19

GB4706.13(适用时)

/

15

电饭锅

GB4706.1

GB4706.19

GB4343.1

GB17625.1

相关标签: